Barns förhållande till konferenser

En konferens handlar om så mycket mer än bara själva innehållet. Det är ett tillfälle för deltagande människor att träffas både i och utanför arbetslivet och lära känna varandra på ett personligt plan. Det går inte att överdriva vikten av att den här kontakten möjliggörs, för genom den blir samarbetet människor emellan betydligt enklare och smidigare när man förstår vad det är som driver vissa människor och hur de ser annorlunda på saker och ting. Tack vare dessa personliga kontakter som skapas på en konferens så gynnas alla parter, när samarbeten kan uppstå rent naturligt ur det personliga och att man kan hitta gemensamma beröringspunkter som gynnar alla. Inte helt olikt barns inlärande och utveckling av det sociala med andra ord.

Det unika företaget

Givetvis är det här en del av en konferens. Mycket tid går åt till att arbeta också. Men det finns också de konferenser som är uteslutande till för ett och samma företag där det är mening att ”laget” ska svetsas ihop mer och lära av varandra och förstå varandra bättre. Forskning visar att om dessa delar fungerar på ett företag så är man betydligt mer effektiv och mår bättre på jobbet, och det är verkligen en förutsättning för att också företaget i sin tur ska må bättre. Precis som samspel mellan ungar – de lär av varandra och ju bättre de lär känna varandra desto lättare har de att hitta unika lösningar på problem de ställs inför.

Men en konferens handlar såklart också om att kunna släppa arbetet och vardagen, och bara kunna vara sig själv med sina kollegor. Det handlar om att ha kul tillsammans och det är en otroligt viktig del av en konferens, för utan den delen så är det egentligen bara en normal arbetsdag, placerad på ett annat ställe. Genom att ha kul tillsammans så får man se de där nya sidorna av varandra som ökar förståelse, samtidigt som man lär sig något. Och det är definitivt också jämförbart med barnens utveckling. Genom leken så lär de sig mängder av saker, och när de samtidigt har roligt så lär de sig vad de själv gillar och vad andra föredrar. Med andra ord är en konferens i Tällberg eller på någon annan vacker plats i Sverige, en vital del av ett företags identitet och samarbete med andra.