Olika barn leka bäst

Att prata om lek för utveckling utan att prata om integration är nästan omöjligt. Lika barn leka bäst är något som vi har fått höra hela vår uppväxt. Men stämmer det verkligen? Nej såklart inte. Det som är så fantastiskt med barn är att de har en tendens till att vara fördomsfria i grunden. När barn kommer ihop sig och upptäcker att de har samma leksug så infinner dig dynamiken automatiskt. Inte ens språkförbistring är ett hinder. Vill man så kan man göra sig förstådd. Och hur mycket svenska behöver man för att leka kurragömma eller kull? Det finns gott om lekar som inte behöver någon slags muntlig kommunikation. Dessutom är kurragömma en helt internationell lek som bara heter något annat någon annanstans.

Lekar i andra länder

En aktivitet som scouterna i Sverige har är att de lär sig lekar som barn leker utomlands. Otroligt nyttigt och framförallt kul att kära sig något nytt. Roliga lekar kan man såklart inte få för lite av. Några lekar från andra länder:

  • 4 box – En lek från Indien som kombinerar kluriga uppgifter som aktiverar hjärnan med fysisk aktivitet. Till leken behöver ni vara minst fem personer och fyra stenar. Ni ritar upp en ruta med ett kryss i. Stenarna läggs på linjen till varje ruta, på mitten ungefär. Sedan står en person i mitten, de resterande fyra står utplacerade i varsin ruta. Sedan ska personerna försöka samla in stenarna samtidigt som personen i mitten ska försöka ta de i rutorna. Kruxet är att personen i mitten inte får gå ifrån linjerna i mitten. Leken har fler element som du kan söka fram.
  • Limbo – En lek som återfinns i flera kulturer och inte minst när det handlar om varma länder då den med fördel leks utomhus. Leken går ut på att en pinne sätts upp på olika höjder och deltagarna ska sedan ta sig under pinnen utan att nudda den. Man får inte krypa eller gå sidledes utan alla deltagare måste gå under pinnen genom att böja sig bakåt. Leken finns på många ställen i världen såsom Indien, Jamaica och Hawaii.
  • Memory – Eller Kims lek, eller vad man vill kalla den. Leken går ut på att flera föremål läggs fram på bordet framfördeltagarna, man får titta på sakerna i 10 sekunder. Därefter får deltagarna blund och föremålen tas bort. Sedan går man laget runt och varje deltagare får säga en sak som återfanns på bordet. Man får inte säga samma som någon annan sagt och ju fler saker som försvinner desto svårare blir det. Kanon för den som vill göra lite hjärngympa. Leken härstammar från Indien.